Bơm nhiệt nước nóng công nghiệp Heat Pump New Energy công suất 507L NERS-G6B

10

  • Model : NERS-G6B
  • Điện năng (kW) : 23.57 kW
  • Công suất nhiệt (kW) : 5.3 kW
  • Voltage : 380V – 50 Hz
  • Water Temperature : 55 – 60 C
  • Water Quantity (L) : 507
Liên hệ