Hệ thống nước nóng trung tâm Audsun công suất 1080L/H ARG-20H

10

  • Trao đổi nhiệt titan
  • Bảo vệ toàn diện chống ăn mòn
  • Rã đông chu kỳ đảo ngược
  • Máy nén Panasonic thương hiệu nổi tiếng (hiệu quả, đáng tin cậy và im lặng)
  • Quạt tubo siêu yên tĩnh
Liên hệ