Máy bơm nhiệt không khí Heat Pump công nghiệp NERS-G3B 250L New Energy

10

  • Model : NERS-G3B
  • Điện năng (kW) : 2.57 kW
  • Công suất nhiệt (kW) : 8.73 kW
  • Voltage : 380V – 50 Hz
  • Water Temperature : 55 – 60 C
  • Water Quantity (L) : 830
Liên hệ