Máy nước nóng Heat Pump Audsun công suất 300L/H ARG-05H

10

  • Trao đổi nhiệt titan
  • Bảo vệ toàn diện chống ăn mòn
  • Rã đông chu kỳ đảo ngược
  • Máy nén Panasonic thương hiệu nổi tiếng
Liên hệ