Bơm nhiệt HeatPump công nghiệp NERS-G24B công suất 2000L

10

  • Model : NERS-G24B
  • Điện năng (kW) : 90.3 kW
  • Công suất nhiệt (kW) : 20.3 kW
  • Voltage : 380V – 50 Hz
  • Water Temperature : 55 – 60 C
  • Water Quantity (L) : 1940
Liên hệ