Bơm nhiệt không khí Heat Pump NERS-G20B New Energy công suất 1500L

10

  • Model : NERS-G20B
  • Điện năng (kW) : 18 kW
  • Công suất nhiệt (kW) : 72 kW
  • Voltage : 380V – 50 Hz
  • Water Temperature : 55 – 60 C
  • Water Quantity (L) : 1504lít/h
Liên hệ