Hệ thống nước nóng trung tâm Heat Pump NERS-G10B

  • Model : NERS-G10B
  • Điện năng (kW) : 38.5 kW
  • Công suất nhiệt (kW) : 8.73 kW
  • Voltage : 380V – 50 Hz
  • Water Temperature : 55 – 60 C
  • Water Quantity (L) : 830