Hệ thống nước nóng trung tâm Heat Pump công suất 830L NERS-G10B New Energy

10

  • Model : NERS-G10B
  • Điện năng (kW) : 11.4 kW
  • Công suất nhiệt (kW) : 8.73 kW
  • Voltage : 380V – 50 Hz
  • Water Temperature : 55 – 60 C
  • Water Quantity (L) : 240
Liên hệ