Máy tạo nước nóng lạnh HeatPump Midea LRSJ-60/NYN1-A1 Lắp Bể Bơi 20m3

10

– LRSJ-60/NYN1-A1 lắp cho bể bơi 20m3
– Chức năng làm nóng và làm lạnh nước
+ Làm nóng:
– Nhiệt đội môi trường -7~38oC

– Nhiệt độ nước ra: 20oC~35oC
+Làm lạnh:
– Nhiệt đội môi trường: 15~43C

– Nhiệt độ nước ra: 20oC~35oC

Liên hệ